В нашата Политика за поверителност сме описали с повече подробности какви лични данни
имаме за Вас и как ги използваме. Също така информацията за Вашите права, как да
получите достъп до данните си, с които разполагаме и как можете да поискате прекратяване
на обработването и съхраняването им. НАСТРОЙКА НА БИСКВИТКИ✓ ПРИЕМАМ

Общи условия
Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви
информираме за актуалната ни Политика за поверителност. За да получите попрозрачна и ясна информация за начина, по който обработваме личните Ви данни.
В Политиката за поверителност описваме с повече подробности какви лични
данни имаме за Вас и как ги използваме. Също така актуална информация за
Вашите права, например как да получите достъп до данните си и как можете да
поискате да прекратите използването им.
ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Cookies (бисквитки)
Cookies(Бисквитките) са информация,съхранена във Вашия браузър.Те се
използват за съхранение на настройки и идентификатори,необходими за някои
от предоставяните в Сайта услуги
МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД прилага стриктна политика в съответствие с
новите изисквания на ЕС
Cookies(Бисквитките) се използват за следните цели:
Сесия и управление на навигацията(идентификатор на сесията,защита на
сигурност,предишна стъпка за бутон“обратно“ и др.)
Срок за съхранение :Временно(за времето на престоя Ви в Сайта).Тези
Cookies(Бисквитките ) са технически необходими за вход,управление на
навигацията и ползването на Сайта.Сайта не може да функционира надежно и
нормално без тях.
Срок за съхранение:До 6/шест/ месеца от последното ползване.
Контрол на Cookies (Бисквитките) в браузъра .
В случай че желаете ,можете да използвате и настройките на Вашия браузър,за
да изтриете и/или забраните ползването на Cookies(Бисквитките) от конкретен
или от всички сайтове.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Защитата на личните данни е от голямо значение за МАКСИММО БЪЛГАРИЯ
ЕООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно
открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат
обработвани и защитени Вашите лични данни.
Кой носи отговорност за личните Ви данни?
МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД е администратор на личните данни, които ни
предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита
на личните данни и Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година.
Фирмен регистър: гр.Варна , ул. Студентска 1А ет.3
България
ЕИК: 206433067
Управител : ТОДОР ЩЕРЕВ ТОДОРОВ GSM:0885220111
Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското
икономическо пространство. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични
данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.
Кой има достъп до Вашите данни?
МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД ще действа само като персонален
администратор на данни и ще обработва личните ви данни от свое име.
Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за
маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни,
се използват само за предоставяне на нашите услуги.
Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви
информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е
необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични
данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.
Какви са Вашите права?
Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни,
които съхраняваме. Можете да се свържете с МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД,
след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.
Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако констатирате
неточности или решите че те са непълни .
Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от МАКСИММО
БЪЛГАРИЯ ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:
*в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по
разрешаването на даден въпрос
*имате отворена поръчка или оферта, която още не е финализирана
*имате неуреден дълг към МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД
*ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги
*ако сте страна по сделка или клиент по предоставена от нас услуга, ще запазим
Вашите лични данни съобразно изискванията залегнали в действащото
законодателство.
Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз
основа на легитимния ни интерес и МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД няма да
продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват
убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и
правата Ви или поради съдебни искове.
Имате право да поискате МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД да ограничи
обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на
МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД ще ограничи обработването на данните в
очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, МАКСИММО БЪЛГАРИЯ
ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката
на точността на личните данни.
*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на
личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
*ако МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но
те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.
Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което
имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявления във
връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с нас
на office@maximmo.bg
Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва Вашите лични данни
по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да
подадете жалба към надзорният орган.
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата
версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени
промени в Политиката за поверителност
С какви Ваши данни ще разполагаме,с каква цел са ни необходими,кой ще
има достъп до тях,за какъв период ще ги съхраняваме при:
1.ИПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВНИТЕ ЗАДЪЛВЕНИЯ
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите,
съдебните решения и решенията на властите.
Това включва използване на личните Ви данни наложено от Българското
законодателство
Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
*име и фамилия
*еmail
*телефон
Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите данни ще бъдат споделяни с юристи проследяващи спазването на
законовите и правни норми както и с компании, които предлагат системни
решения в счетоводната сфера
Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на МАКСИММО
БЪЛГАРИЯ ЕООД , за да изпълни правното си задължение.
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме данните Ви в съответствие с изискванията на чл.38 ДОПК
и чл.12 ЗСч
2.ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА УСЛУГА
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на извършваната
от нас услуга. Да Ви изпращаме известия в процеса на обработване на Вашата
заявка или при възникване на проблеми пряко свързани с нея.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират и да валидират
предвидените от закона възрастови ограничения.
Искаме да Ви предложим подходящи оферти и ще извършим анализ на историята
на Вашите заявки .
Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
*информация за контакт: име, адрес, имейл и телефонен номер
*информация и история на заявката
Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, не се препращат към трети страни, използват се единствено
за предоставяне на горепосочените услуги и във връзка с Вашия заявен интерес.
Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на МАКСИММО
БЪЛГАРИЯ ЕООД, за да Ви бъде предоставена информация за исканата от Вас
услуга и въз основа защита на легитимния ни интерес.
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент. Ще запазим Вашите
лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден
правен спор.
Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се
основава на легитимния интерес на МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД, като се
свържете с office@maximmo.bg След което личните Ви данни ще бъдат изтрити и
няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.
3.ОБСЛУВШАНЕ НА КЛИЕНТИ
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да
обработваме жалби по оферти, както и въпроси, свързани с предоставяните от
нас услуги чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.
Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните
категории:
*информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
*информация за проявения интерес и история на заявката
*всяка кореспонденция по даден въпрос
Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне
на горепосочените услуги.
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 100 дни за дневници с
телефонни номера, имейл адреси и кореспонденция.Този период може да бъде
по-дълаг само,когато това се изисква от определ нормативно правен акт .


Аз съм лице над 16 годишна възраст и изразявам своето съгласие свободно дадено,
конкретно, информирано и недвусмислено МАКСИММО БЪЛГАРИЯ ЕООД да
обработва и съхранява предоставените от мен лични данни и приемам общите
условия.