Ако сте решили да започнете строителството на своя дом, тогава първата ви задача е покупката на парцел. Важно е обаче да се вземат под внимание някои особености, за да може да сте спокойни, че теренът, който сте си избрали, е подходящ. За ваше улеснение в тази задача, ще ви насочим към това кои са най-важните стъпки и моменти, на които ще следва да обърнете внимание.

Задължително проучете добре избрания парцел. Какви точно аспекти включва това:

1. Парцелът в регулация ли е или е извън регулация – Ако земята е в регулация, вие трябва да проверите в съответната община какви са показателите на застрояване, които са предвидени в общата регулация. Също така е нужно да се провери дали регулацията е приложена или не. При всички случаи е необходимо да се изготви подробен устройствен план с план за застрояване. Ако земята е извън регулация, трябва да говорите с главния архитект дали е достатъчно да има частичен устройствен план с план за застрояване за парцела ви. При положителен отговор, трябва да отправите искане за изработването на такъв частичен план. След това, трябва да се снабдите със виза за проектиране, която се заверява на мястото, посочено в нея.

2.Абсолютно задължително е да направите справка в Агенцията по вписванията за наличие на тежести върху парцела / ипотеки, възбрани, права на други лица, съдебни спорове и др /.

3.Важно е да проверите внимателно и продавача на парцела. Особено предпазливи трябва да бъдем, ако продавачът действа със свой пълномощник. Много от имотните измами се извършват от мними пълномощници, без продавачът да подозира, че някой се разпорежда с имота му. Също така, трябва да сме изключително внимателни и ако парцелът съвсем скоро е купен от продавача. Има подобни случаи в практиката, когато самите продавачи са измамени или са в схема с измамници и целят бързо да се освободят от имота. Прекалено ниската цена също буди съмнение и определено проверката трябва да е възможно най-пълна. Желателно е да посетим сами парцела, който сме харесали. Да разпитаме подробно съседите за мястото, за продавача, за наличие на някакви проблеми или претенции. В доста случаи съседите дават ценна информация, важна за бъдещия собственик. За да се подсигурим максимално, е хубаво да направим справка и в съответната община.

4.Кинт или Коефициент на интензивност на застрояването. Кинт се умножава по квадратурата на парцела Ви по нотариален акт, което Ви дава РЗП (разгъната застроена площ) на сградата, която можете да построите върху парцела си. Това не включва помещенията под кота нула и тавански помещения с височина под 1.50м. Пример: Ако имате Кинт =3 и площ на парцела 1000 кв.м., то Ви можете да построите сграда с РЗП 3000 кв.м., плюс един или няколко етажа под кота нула, плюс таванско помещение.

5. Поземлен имот (ПИ) или урегулиран поземлен имот (УПИ) купувате?. Може да се строи само в урегулиран поземлен имот (УПИ). В голяма част от случаите УПИ и ПИ съвпадат, но има случаи, в които това не е така и които възпрепятстват строителството в имота преди отстраняването на този проблем. Преди покупка на имота е задължително да направите консултация с архитект.

6.Огрява ли се мястото от слънчева светлина и бъдещата ви къща как да бъде ориентирана спрямо това. Има ли в близост застрояване и какво е разстоянието, как би се отразило на гледката към и от къщата.

7. Има ли в близост електропровод за високо напрежение при наличие на такъв, ще се затрудните при получаване на разрешение за строеж. Дори може да ви бъде отказано такова. Трябва да проучите има ли други подземни съоръжения в парцела ви, какви са и дали биха ви позволили да строите.

8. Има ли електричество- не е достатъчно да разговаряте със съседите в близост, важно е да разберете какво е положението конкретно за вашият парцел. Наличието на ток в парцела или в близост до него би ви спестило значителни разходи по изграждане на трафопост или дълго електротрасе до най-близкия такъв.

9. Има ли водопровод, какво е състоянието му, чиста ли е водата, често ли се поврежда. Наличието на водоснабдяване в имота или в близост до него ще ви спести разходи по изграждане на сондаж или дълго трасе за включване към най-близкия съществуващ водопровод.

10. Канализация. Много малка част от населените места в България имат изградена и функционираща канализационна мрежа. Тя много сполучливо се компенсира с изграждането на водоплътна яма и пречиствателно съоръжение. Ако няма, в проекта за строеж е нужно да се предвиди изграждане на индивидуална пречиствателна станция.

11. Подходяща ли е почвата за строеж. Най-добри за строене са чистия пясък и след това скалите. Най-лошият вариант е почвата да е глинеста, защото създава проблем с оттичането на водите. Свлачище или наклон пък е проблем, който в някои случаи трудно се установява от геодезистите. Добре е да направите оглед на съседните сгради, да видите има ли напуквания по тях. Възможно е тези напуквания да се дължат и на свлачища, проявявали се във времето. 11. Има ли път до парцела-Това важно с оглед бъдещото строителство и необходимостта от пренасянето на бетон и други строителни материали. Преди покупка на имота е задължително да направите консултация с архитект.

В заключение да отбележим, че всеки случай е индивидуален и може да има свои собствени характеристики, така че винаги внимателно изучавайте цялата документация, придружаваща покупката и, ако е необходимо, се свържете с специалистите за помощ.

Екипът на МАКСИММО България винаги е готов да предостави професионална подкрепа при решаването на всякакви проблеми.