През последното десетилетие България се утвърди като една от най-привлекателните дестинации за инвестиции в имоти в Югоизточна Европа. Стабилността на икономиката и привлекателните цени на недвижимите имоти направиха страната предпочитан избор за инвеститорите. През 2024 г. България навлиза в следващ етап на развитие, който ще промени лицето на нейния имотен пазар – членството в Шенгенската зона.

Членството в Шенген: Иновации в имотния пазар: След като страната стане част от Шенгенското пространство, очакванията за растеж в имотния сектор са огромни. Едно от основните предимства е свободното движение на хора, което ще привлече повече европейски граждани да инвестират в български недвижими имоти. Това съчетано с ниските цени на живот и разнообразието от имотни предложения в страната ще засили интереса и търсенето.

Увеличена туристическа активност: Влизането в Шенгенската зона ще допринесе и за развитието на туризма в България. Туристите, които посещават страната, ще се чувстват по-удобно и свободно, като това ще се отрази на увеличената търсене на краткосрочни наеми и ваканционни имоти. Инвеститорите могат да опростят своя подход, като насочват вниманието си към имоти, които са атрактивни за туристите и предоставят висок потенциал за наем.

Регионални промени: Шенгенското членство ще създаде и регионални различия в цените на недвижимите имоти. Градовете и регионите, близки до граници с другите Шенгенски страни, може да видят по-голям интерес и повишаване на цените поради по-лесния достъп и връзка с европейските съседи.

Иновации в строителството и дизайна: Очаква се растежът в имотния сектор да подтикне иновации в строителството и дизайна на имотите. Нови проекти с висок стандарт на качество и модерни технологии се очаква да изпъкнат, като отговарят на стандартите на европейските инвеститори и крайни потребители.

В обобщение членството в Шенгенската зона през 2024 г. обещава да преобрази българския имотен пазар, като го направи още по-привлекателен за международните инвеститори. Интеграцията в европейската общност отваря нови възможности за развитие и иновации в сектора, което може да има положителен ефект върху икономиката и облигациите на страната с недвижими имоти.