С предстоящото приемане на еврото през 2025 г. в България, пазарът на недвижими имоти се превръща в основен фокус за бъдещите инвеститори. Въпросът е: дали е по-изгодно да закупим жилище преди или след въвеждането на единната валута? Експерти и анализи показват различни перспективи.

Евгени Василев, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти, сравнява ситуацията с прибалтийските държави, където еврото вече е въведено. Там цените на имотите се коригираха нагоре след прехода към еврото, основно поради увеличаването на лихвите по кредитите. Въпреки този опит, Василев изразява съмнения, че лихвите в България ще достигнат толкова високи нива.

Прогнозите на експерта включват спад на лихвите в еврозоната преди и след въвеждането на еврото в България. Този процес може да уравни инфлационните нива в държавата с тези в еврозоната, като резултатът да бъде стабилизиране на пазара на жилища.

Василев обаче предвижда леко повишаване на лихвите по кредити и депозити след приемането на еврото. Този финансов ефект може да промени предпочитанията на българите при вложенията им, като доведе до интерес към депозити и държавни ценни книжа.

Анализът на Василев отбелязва, че в момента ниските лихви по кредити са движещата сила зад активността на имотния пазар. Той подчертава, че в ситуации на търсене, цените на имотите обикновено се задържат стабилни, дори ако не растат. Въпреки спада в издадените разрешителни за строеж, Василев прогнозира, че след година-две, когато се появи недостиг, цените на имотите ще изведнъж се покачат.

Той подчертава важността от балансиране на пазара и предвижда, че никой няма да извлече полза от рязкото увеличение на цените на имотите. Прогнозите са, че ръстът на цените ще се стабилизира и ще се запази в съответствие с инфлацията. Според Василев, ако инфлацията се поддържа между 4 и 5%, ръстът на цените може да се очаква в същите рамки.

Изследванията ни показват, че в периода преди въвеждането на еврото хората изразяват по-голям интерес и предпочитат да инвестират в жилища. Този феномен може да бъде обяснен с неопределеността, свързана с промените в икономическата обстановка след прехода.

Считаме, че сегашният момент предоставя отлична възможност за инвестиции в недвижими имоти, тъй като потребителите са склонни да избират стабилността, предлагана от недвижимите имоти, преди да се стъпи на пътя към новата валута. Натискът върху пазара на жилища може да създаде предимства за инвеститорите, които действат предвидливо и вземат решения за покупка в предварителен период.

Следователно, заключението ни е, че сега може да бъде периодът, в който хората ще насочват повече средства към придобиване на жилища, като гледат на това като на стратегия за управление на риска преди въвеждането на еврото. Въпреки че бъдещето е неизвестно, наличието на стабилни активи като недвижимите имоти може да се окаже ключово за поддържане на финансовата сигурност през преходния период.