В българското законодателство са дефинирани само понятията „жилище“ и „ателие“. Думите „апартамент“ и „студио“ се използват в разговорния език, в обявите за продажби и наеми и дори в нотариалните актове, но не присъстват в българските закони и наредби.

ЗАКОНЪТ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ГЛАСИ :
„Жилище“ е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.

В началото на миналата година приеха промени в закона за устройство на територията: край с продажба на имоти,които имат статут на ателие по документи, но в тях се живее-те вече ще са със статут на жилища и ще отговарят на всички изисквания за устройство на територията(ЗУТ)

До този момент повечето имоти, който не покриваха изискванията за жилища, се продаваха като ателиета, тъй като изискването за тях е единствено да имат санитарен възел, докато за да бъде един имот жилище има редица изисквания, сред които да има самостоятелен вход, най-малко едно помещение, кухня или кухенски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение – килер, гараж или мазе.С други промени се затяга се контролът над фирмите за строителен надзор. Дава се право на ДНСК да проверява надзорните фирми и комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж.

Завишени са и изискванията към лицата, които оценяват съответствието на инвестиционните проекти – те трябва да имат поне 5 години стаж, да са технически правоспособни и да имат магистърска степен.

А защо изобщо има ателиета и апартаменти?
Всъщност всеки предприемач винаги е искал повече апартаменти и по-малко апартаменти кръстени ателиета, но редица норми ограничаваха това.

Ето по конкретно практическите причини:

 • Паркоместа
  Това е основната причина да има много ателиета. Има изисквания за необходимия брой паркоместа за жилищни блокове: 1 брой на жилище и 10% допълнителен  брой на местата за посетители. Няма описани изисквания за паркоместа към ателие. В последствие МРРБ се усети и с писмо-указание от края на 2006г. започна да изисква и по едно паркомясто за ателие.
  Това не е изискване да имате личен гараж или паркомясто  като придатък към апартамента, а общо изискване да бъдат осигурени необходимият брой паркоместа за жилищния блок в рамките на парцела. Дали ще бъдат гаражи на партера, гаражи или паркоместа в подземен паркинг, открит паркинг в парцела или комбинация е въпрос на конкретно решение за всяка сграда. С архитектурния проект трябва да се докаже, че са осигурени, за да се получи разрешение за строеж.
 • Склад- Всяко жилище (апартамент) трябва да има склад. Това може да е мазе, таван или килер в самото жилище. Тези площи също не бяха харесвани от предприемачите. По-скъпо се продават жилищни площи, отколкото складови площи. В сутерените се изграждат необходимите подземни паркинги и ако остане място се проектираха и мазета, но рядко достигаха за всички апартаменти (жилища). Така част от тях отново ставаха ателиета. Лавирайки между нормативите и изискванията на предприемачите да няма складови площи, архитектите изобретихме гардероб-ниша-склад!  Ако имате апартамент по документи, но се чудите защо нямате мазе, таван или килер –това е защото вграденият гардероб, който имате в коридора, колкото и малък да е, всъщност по проект е наречен склад.
  Разбира се, всеки предприемач иска повече квадратни метри за продажба и по-малко двор или скъпо подземно строителство. Така апартаментите, за които не могат да се осигурят паркоместа стават ателиета още на проект. Пък и в бума на строителството, всичко се купуваше. Ателие или апартамент, няма голяма разлика казваха повечето строители и брокери ако някой клиент любопитстваше.
  Това е основната причина наглед пълноценни апартаменти да се водят по документи ателиета. Това също е и една от основните причини да се паркира по тротоари, зелени (кални) площи и недостига на паркоместа дори и в изцяло нови квартали.

Правни, данъци и други разлики

 • ако апартамента се декларира като основно жилище, данъкът се намалява с 50 %. За ателиета няма облекчения;
 • ако за вас и членовете на семейството ви, апартамента е единствено жилище, не може да ви го отнеме съдя изпълнител и да ви оставят на улицата. Правния термин е: несеквестируемо. Не се радвайте. Ако имате ипотека и кредит към банка несеквестируемост не важи. Несеквестируемост не важи за ателие;
 • според семейния кодекс ателието не е семейно жилище;
 • възможно е да се развали сделка, ако са ви продали апартамент или жилище, но той не отговаря на всички архитектурни норми за да бъде апартамент;
 • възможно е да ви откажат монтиране на двутарифен електромер (дневна/нощна) за ателие, защото не сте жилище;
 • ако сте собственик на ателие, може да получите определени предимства при спорове за наследство, развод и др. Например ако другата страна притежава жилище (апартамент), а вие само ателие имате предимство, защото нямате  жилище.
 • Цените на имоти със статут на таванско складово помещение, офис, магазин, студио или др. пригодено за живеене винаги са със занижени стойности. Така, че не ги пренебрегвайте, а откривайте потенциала. Така например инвестирайки в имот в централната част със статут на складово помещение би имал отличен процент годишна доходност от отдаване под наем спрямо такъв със статут на жилище.

Изключение: Възможно е да притежаваме апартамент, който да гледа изцяло на север или на няма нужната етажна височина. Или да живеем в ателие и да имаме административен адрес и електромер с дневна/нощна тарифа. В повечето общини е възможно, ако докажем, че живеем в ателие (което е НЕжилищен обект), да ни намалят такса смет като за апартамент. Изключения безброй – в това отношение живеем в страната на неограничените възможности.

Ако искаме да купим имот, със сигурност трябва да вземем предвид тези различия. Предстои ли ни покупка на имот, е добре да се консултираме със специалист. Може да търсим имот за живеене или за инвестиция – двата случая са различни и следва да се разглеждат отделно, понеже освен изброените различия, има още куп други. Търсейки имот за живеене, апартаментът е добър вариант, поради спестените в дългосрочен план разходи, но има и изключения. Ако се сдобием с имот, който е ателие, но генерира в пъти повече печалби (Атрактивна локация, Booking, Airbnb и др.) от друг със статут на апартамент, тогава какво значение има какъв е имотът.